Zapadła decyzja o powołaniu zespołu przy Słupskiej Radzie Pożytku Publicznego, a nie Rady Imigrantów i Imigrantek.
.
Oficjalny komunikat brzmi:

Słupska Rada Działalności Pożytku Publicznego podjęła decyzję o powołaniu zespołu ds. imigrantów.
Do zespołu zapraszamy do 5 przedstawicieli imigrantów.

.