Poznaj szczegóły

PL
W związku ze zmianami wprowadzonymi w tzw. specustawie, obywatele(-ki) Ukrainy, których pobyt na podstawie ochrony tymczasowej kończy się 24 sierpnia 2023 roku, będą mogli(-ły) od 1 kwietnia składać wnioski o pobyt czasowy, jeśli celem ich pobytu w Polsce będzie:

  • wykonywanie pracy,
  • wykonywanie pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji lub
  • prowadzenie działalności gospodarczej.

Pozostali obywatele i obywatelki Ukrainy, a także dzieci, nie będą mieć możliwości wnioskowania o pobyt stały. Według specustawy osoby te przebywają legalnie w Polsce do 24.08 br. i możliwe, że do tego czasu ustawodawca zaproponuje adresowane do nich rozwiązanie. W przeciwnym razie, aby zachować możliwość pobytu w Polsce, będą mogły one wnioskować o udzielenie ochrony międzynarodowej. Ten typ ochrony wprowadza jednak znaczące ograniczenia m.in. w zakresie możliwości wykonywania pracy, a także podróży poza granice Polski w ciągu 6 miesięcy od złożenia wniosku. Warto zaznaczyć, że wyjazd do Ukrainy w tym okresie skutkować może utratą ochrony międzynarodowej.
Więcej informacji na temat tego, czy warto wnioskować o udzielenie ochrony międzynarodowej po 24 sierpnia znajdziesz na Portalu prawnym dla osób uciekających z Ukrainy: http://bit.ly/3yLN0oq

UA
В результаті змін, внесених до так званого „спецзакону”, громадяни і громадянки України,перебування яких на підставі тимчасового захисту закінчується 24 серпня 2023 року, зможуть з 1 квітня можуть подати заяву про надання дозволу на тимчасове перебування, якщо метою їхнього перебування в Польщі буде:

  • виконання роботи,
  • робота за професією, що вимагає високих кваліфікацій, або
  • ведення підприємницької діяльності.

Інші громадяни та громадянки України, а також діти, не зможуть подати заяву на отримання посвідки на постійне проживання.
Відповідно до спеціального закону, ці особи легально перебувають у Польщі до 24.08 цього року, і не виключено, що до того часу законодавець запропонує рішення для них. В іншому випадку щоб зберегти можливість перебування в Польщі, вони зможуть подати заяву про надання міжнародного захисту. Однак цей вид захисту має значні обмеження, зокрема щодо можливості працювати і виїжджати за межі Польщі протягом 6 місяців з моменту подання заяви. Варто зазначити, що поїздка в Україну протягом цього періоду може призвести до втрати міжнародного захисту.
Більше інформації про те, чи варто подавати заяву про надання захисту міжнародного захисту після 24 серпня можна знайти на  Порталі для осіб, які тікають з України: http://bit.ly/4088w2m

Źródło: www.facebook.com/Stowarzyszenie.Interwencji.Prawnej