Fundacja Polskie Forum Migracyjne oferuje bezpłatny kurs szkoleniowy online dla asystentek i asystentów międzykulturowych. Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują certyfikat potwierdzający ich kompetencje. Kurs objęty jest patronatem Koalicji na rzecz wzmacniania roli asystentek i asystentów międzykulturowych oraz romskich, a także Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego.

Poznaj szczegóły

Informacje organizacyjne:

 • aby rozpocząć kurs należy założyć konto na platformie https://szkola-roznorodnosci.org/  i przystąpić do odsłuchiwania poszczególnych modułów,
 • wypełnienie całego kursu zajmuje uczestniczkom/kom około 15 – 20 godzin zegarowych,
 • w każdym z 12 modułów tematycznych znajduje się: nagranie (30 – 55 minut) + interaktywne pytania, test, materiały dodatkowe,
 • kurs dostępny jest w języku polskim, a posiada napisy w języku angielskim, ukraińskim i rosyjskim,
 • nie trzeba zapoznawać się z całym modułem na raz – zawsze można wrócić do tych modułów, które już zdaliśmy.
Omawiane zagadnienia:
 • dobre praktyki w pracy asystentek/tów: na co warto zwracać uwagę, co jest kluczowe ze współpracy ze szkołami,
 • system edukacji w Polsce: podsumowanie przepisów, wyjaśnienie jak działa system edukacji,
 • wsparcie edukacji uczniów obcojęzycznych: czemu służą ułatwienia i jak z nich korzystać, do czego dzieci mają prawo,
 • integracja uczniów z doświadczeniem migracji: jak najskuteczniej wspierać integrację, czego nie robić,
 • psychologia funkcjonowania dziecka: co to jest stres akulturacyjny, jak migracja wpływa na psychologię,
 • zwalczanie mowy nienawiści: skąd się bierze mowa nienawiści, jak na nią reagować,
 • oraz 6 innych tematów…
Celem kursu jest kompleksowe przygotowanie uczestniczki/ków do pracy na stanowiskach asystentek/tów międzykulturowych i potwierdzenie zdobytej przez nich wiedzy, tak by mogli skutecznie wspierać dzieci i młodzież dotkniętych skutkami migracji. Kurs jest certyfikowany. Kurs powstał w ramach projektu „Education and protection of children, youth and adults affected by the consequences of war in Ukraine” realizowanego przez Polskie Forum Migracyjne w partnerstwie z International Rescue Committee.
.
Więcej informacji i zapisy na stronie: https://szkola-roznorodnosci.org/