W imieniu organizatorów – Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej – zapraszamy na otwarcie międzynarodowej wystawy HUMAN, w której udział weźmie kilkunastu artystów z Polski i z Ukrainy.

PL
HUMAN
Wernisaż oraz panel dyskusyjny z artystami
 • 07.07.2023, godz. 18:00 / wstęp wolny
 • Centrum Aktywności Twórczej, Zaruskiego 1a w Ustce
 • Moderator panelu: dr Roman Lewandowski
Wystawa
 • 08.07.2023 – 08.10.2023
 • Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku:
 • Galeria Kameralna, Partyzantów 31a w Słupsku
 • Baszta Czarownic, F. Nullo 8 w Słupsku
 • Centrum Aktywności Twórczej, Zaruskiego 1a w Ustce
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Kultura – Interwencje. Edycja 2023.
Patronat honorowy:
 • Konsul Generalny Ukrainy w Gdańsku Oleksandr Płodysty
 • Marszałek Województwa Pomorskiego – Mieczysław Struk
 • Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
 • Burmistrz Miasta Ustka Jacek Maniszewski
UA
HUMAN
Вернісаж та панельна дискусія з художниками
 • 7 липня 2023 о 18:00 / вхід вільний
 • Центр творчої діяльності, вулиця Zaruskiego 1a в Устці
 • Модератор дискусії: доктор Роман Левандовскі
Виставка
 • 08.07.2023 – 28.09.2023
 • Балтійська галерея сучасного мистецтва у Слупську:
 • Камерна галерея, вулиця Partyzantów 31a у Слупську
 • Відьомська вежа, вулиця Ф. Нулло 8 у Слупську
 • Центр творчої діяльності, вулиця Zaruskiego 1a в Устці
Співфінансовано Міністерством культури та національної спадщини в рамках програми „Культура – інтервенції” Національного центру культури. Видання 2023 року.
Почесний патронат:
 • Генеральний Консул України в Гданську – Олександр Плодистий,
 • Маршалок Воєводства Поморського – Мєчислав Струк,
 • Президент Міста Слупськ – Кристина Данілецька-Воєвудська,
 • Голова Міста Слупськ – Яцек Манішевський
EN
HUMAN
Opening and panel discussion with the artists
 • 07.07.2023, at 6 pm / admission free
 • Centre for Creative Activity, ul. Zaruskiego 1a in Ustka
 • Panel moderator: Roman Lewandowski
Exhibition time
 • 08.07.2023 – 08.10.2023
 • The Baltic Gallery of Contemporary Art in Słupsk:
 • Small Gallery, ul. Partyzantów 31a in Słupsk
 • Witch Tower, ul. F. Nullo 8 in Słupsk
 • The Centre for Creative Activity, ul. Zaruskiego 1a in Ustka
Co-financed by the Ministry of Culture and National Heritage as part of the program of the National Center for Culture: Culture – Interventions. 2023 edition.
Official patronage:
 • Consul General of Ukraine in Gdańsk Oleksandr Płodysty
 • Marshal of the Pomeranian Voivodship – Mieczysław Struk
 • Mayor of the City of Słupsk Krystyna Danilecka-Wojewodzka
 • Mayor of the City of Ustka Jacek Maniszewski

Więcej o wystawie można przeczytać na stronach: