Uniwersytet Warszawski dla Ukrainy” to program, który ma na celu wsparcie uchodźców z Ukrainy przybyłych do Polski po 24 lutego 2022 roku. Program ma charakter interdyscyplinarny i skupia aż 19 różnych działań, w tym online, realizowanych przez pracowników z 21 jednostek UW.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://ua.wne.uw.edu.pl/