Mieszkanie można wynająć samodzielnie (bezpośrednio od właściciela) lub za pośrednictwem agencji nieruchomości.

  • Skorzystanie z usług agencji nieruchomości wiąże się z dodatkową opłatą.

Mieszkanie można wynająć na czas określony lub nieokreślony.

  • Umowę na czas nieokreślony można rozwiązać z odpowiednim okresem wypowiedzenia (w umowie określamy jaki jest okres wypowiedzenia – może to być n.p. miesiąc, dwa miesiące, pół roku).
  • Umowę na czas określony można rozwiązać tylko za zgodą właściciela lub jeśli było to przewidziane w umowie.