Pomorska Rada do spraw regionalnej polityki migracyjnej złożona jest z przedstawicieli departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, jednostek organizacyjnych Samorządu Województwa Pomorskiego, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, przedstawicieli administracji rządowej, środowisk naukowych, organizacji pozarządowych w tym międzynarodowych, zaangażowanych w realizację działań integracyjnych oraz innych interesariuszy polityki migracyjnej.

Najważniejszym zadaniem dla członków i członkiń Rady na najbliższą kadencję będzie identyfikacja wyzwań związanych z realizacją działań ukierunkowanych na systemowe włączenie migrantów oraz analiza potrzeb jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych związanych z integracją migrantów w województwie pomorskim.

Więcej na FB: