Poznaj szczegóły

Od 1 stycznia 2024 roku:
  • minimalne wynagrodzenie za pracę w Polsce wynosi 4242.00 zł brutto,
  • minimalna stawka godzinowa dla umów cywilnoprawnych wynosi 27,70 zł.
Netto, czyli kwota „na rękę” po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne, składki zdrowotnej oraz zaliczki na podatek dochodowy, będzie niższa. Przykładowo, w przypadku płacy minimalnej w wysokości 4242.00 zł brutto w styczniu 2024 roku, pracownik otrzyma około 3221,98 zł na rękę.
.