Dostępność architektoniczna

Siedziba PORT – budynek w Słupsku przy ul. Niedziałkowskiego 6 jest w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnością.