PORT-ikona-telefony-telefon z wykrzyknikiem

Bezpłatny numer alarmowy – łączy automatycznie z najbliższą jednostką pomocy:

 • 112  numer alarmowy obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej

 • 997 – policja
 • 998 – straż pożarna
 • 999 – pogotowie ratunkowe

Pozostałe numery alarmowe funkcjonujące w Polsce:

 • 987 – centrum zarządzania kryzysowego
 • 991 – pogotowie energetyczne
 • 992 – pogotowie gazowe
 • 993 – pogotowie ciepłownicze
 • 994 – pogotowie wodno-kanalizacyjne
 • 995 – Komenda Główna Policji – system Child Alert
 • 996 – Centrum Antyterrorystyczne

Inne numery do służb powołanych do niesienia pomocy:

 • 986 – straż miejska (nie we wszystkich miastach)
 • 19 115 – Miejskie Centrum Kontaktu (dla Miasta Stołecznego Warszawy)
 • 116 000 – numer interwencyjny w sprawie zaginionych dzieci (Fundacja ITAKA)
 • 116 111 – telefon zaufania dla dzieci i młodzieży (Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę)
 • 116 123  – Kryzysowy Telefon Zaufania (Instytut Psychologii Zdrowia)
 • 601 100 100 – numer ratunkowy nad wodą (MOPR i WOPR)
 • 601 100 300 – numer ratunkowy w górach (GOPR i TOPR)
 • 800 702 222 – Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego (Fundacja ITAKA)
 • 22 668 70 00 – Niebieska Linia, ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie

Źródło: www.gov.pl