[PL]
Stowarzyszenie Interwencji Prawnej stworzyło broszurę*, w której opisano świadczenia pieniężne przysługujące osobom, które przybyły do Polski z Ukrainy po 24 lutego w związku z wojną. W broszurze znajdują się informacje dot. jednorazowych świadczeń pieniężnych, zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia wychowawczego (tzw. 500+), zasiłków pielęgnacyjnych (dla osób niepełnosprawnych w tym dzieci oraz os. starszych po 75 roku życia), świadczeń pielęgnacyjnych (dla rodziców lub opiekunów niepełnosprawnych dzieci).
.
Dowiecie się:
 • Ile wynosi świadczenie?
 • Komu przysługuje?
 • Kiedy i gdzie się po nie zgłosić oraz jak złożyć wniosek?
 • Gdzie znaleźć potwierdzenie czy wniosek został pozytywnie rozpatrzony?
 • Co zrobić, gdy spełniamy kryteria świadczenia, a nasz wniosek został odrzucony – jak się odwołać?
 • Kiedy powinna nastąpić wypłata świadczeń?
 • Co zrobić, gdy zmienia się nasza sytuacja życiowa i wiemy, że nie spełniamy już kryteriów świadczenia, które zostało nam wcześniej przyznane?
Broszurę możesz przeczytać i pobrać na portalu prawnym (PL) http://bit.ly/3wryr8o
broszura-sip-unhcr-okladaka-pl* Broszura została przygotowana w ramach projektu finansowanego przez UNHCR.
.
[UA]
Грошова допомога біженцям і біженкам з України в пігулці.

Брошура*, в якій описали грошові виплати, призначені для тих, хто приїхав до Польщі з України після 24 лютого у зв’язку з війною. У брошурі міститься інформація про одноразову грошову допомогу, допомогу по народженню дитини, допомогу на виховання дитини (так звані 500+), допомогу по догляду (для інвалідів, включаючи дітей і осіб старше 75 років), допомоги по догляду (для батьків або опікунів дітей-інвалідів).

Ви дізнаєтесь: 
 • Який розмір грошової допомоги?
 • Хто має право отримувати?
 • Коли і де звернутися і як подати заявку?
 • Де знайти підтвердження, чи була заявка позитивно розглянута?
 • Що робити, якщо ми відповідаємо критеріям надання грошової допомоги, але наша заявка відхилена-як подати апеляцію?
 • В який термін грошова допомога виплачується?
 • Що робити, якщо наша життєва ситуація змінюється, і ми знаємо, що більше не відповідаємо критеріям призначення грошової допомоги, яка була надана нам раніше?
Ви можете прочитати та завантажити брошуру на нашому порталі (UKR) http://bit.ly/3Huphyv
broszura-sip-unhcr-okladaka-ua
*Брошура була підготовлена в рамках проекту, що фінансується УВКБ ООН.
.