Słupski Ośrodek Kultury zaprasza dzieci z Ukrainy od poniedziałku do piątku 10.00-16.00, Słupsk, ul. Niedziałkowskiego 5a.

Zapraszamy w imieniu organizatorów!