Punkt-udzielone wsparcie
W ramach pracy punktu informacyjno – doradczego udzieliliśmy wsparcia imigrantkom i imigrantom z następujących województw:
 • dolnośląskie,
 • lubelskie,
 • lubuskie,
 • łódzkie,
 • małopolskie,
 • mazowieckie,
 • opolskie,
 • pomorskie,
 • śląskie,
 • warmińsko-mazurskie,
 • wielkopolskie,
 • zachodniopomorskie.

Działanie realizowane w ramach projektu „Xenophilia„. Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny